Box 39
182 05 DJURSHOLM

Tel: 08-755 29 15

Hemsida: www.stiko.se
E-post: info@stiko.se

STIKO AB

Burköppnare/färgburksöppnare med egen logo. Hjälmar/cykelhjälmar/skatehjälmar med egen design. Stiko har i mer än 20 år utvecklat tekniken att heltrycka cykelhjälmar med kundens dekor. Vi hjälper dig även med designförslag.Vi jobbar med följande produkter/områden:

Burköppnare       Cykelhjälmar       Färgburksöppnare      
Hjälm       Specialdesign      Visa på karta