Box 471 20
100 74 STOCKHOLM

Tel: 08- 708 00 80

Hemsida: www.promoseeds.se
E-post: info@promoseeds.se

PromoSeeds

PromoSeeds Scandinavia är den skandinaviska delen av PromoSeeds-gruppen. Vi är representerade med eget kontor i Stockholm, (servar även Polen),Helsingfors(servar de baltiska länderna) och Köpenhamn(servar även Norge). Vi finns även i Polen(servas av Sverige) samt i de Baltiska länderna(servas av Finland) Sedan 1991 har vi levererat starka och omtalade samt uppskattade produkter med aspekt på gröna reklam- och gåvoartiklar. Genom ett långvarigt och tätt dagligt samarbete på de 4 nordiska marknaderna har vi möjlighet att leverera de riktiga lösningarna till vår kunder, nationellt eller internationellt. PromoSeeds-gruppen finns därutöver i Holland, Frankrike, Storbrittanien, Tyskland, Spanien, Italien, USA samt med eget inköpskontor i Fjärran Östern. Varje PromoSeeds-verksamhet är med sina respektive specialiteter och sin egen produktion en viktig del av kedjan. Konstant vidareutveckling och nytänkande inom de kreativa avdelningarna, kvalitetskontroll i laboratoriet i Holland och en flexibel produktions- och distributionskapacitet garanterar att vi står rustade för order i alla upplagor och storlekar. Mindre upplagor klarar vi lokalt utan att sätta alla i organisationen i arbete, och större upplagor genom att placera produktionen där det är mest ekonomiskt och tidsmässigt mest lämpligt. För återförsäljare hänvisar till hemsidan, www.promoseeds.se, men vi har även en neutral hemsida för ÅF att använda mot kund/länka till, www.thinkgreen.seVi jobbar med följande produkter/områden:

Bioprodukter       Blommor på burk       Ekologiska fröer      
Fröband       Fröer       Fröpennor      
Fröpinnar       Fröpåsar       Gåvoaskar      
Gåvokort       Kryddor       Lasergravyr      
Logofrukt       Logoäpplen       Lökar      
Miniväxthus       Mässfröer       Mässplantor      
Plantor       Presentfröer       Träd      
Visitfrökort       Växthus      

Vi jobbar med följande varumärken:

Capucine       Flora Presenta       PromoSeeds      
PromoSeeds:EU       Radis      Visa på karta